Papper

Här gör du din beställning av papper.

Priser
Serla Toa: 275 kr (4 rullar x 6 paket)
Serla Hushåll: 240 kr (2 rullar x 6 paket)
Lambi Toa: 275 kr (8 rullar x 5 paket)
Lambi Hushåll: 240 kr (4 rullar x 5 paket)

Summa provision räknas automatiskt ut baserat på vad du beställt och beräknas efter den vinst vi får på försäljningen (Försäljningspris-Inköpspris)

Sista beställningsdag: Måndag 2:a oktober
Utlämningsdag: Onsdag 11:e Oktober 16:30-18:30
Pengar till lagkontot: måndag efter utlämning

Vill du veta mer om pappersförsäljning i Skövde HF? Klicka här

Vill du se alla beställningar och kontrollera ifall din beställning gått fram? Klicka här

Vilken klass tillhör ditt barn? Se här: https://skovdehf.se/klasser-och-lag/

När beställningsomgången är sammanställd laddar vi upp pdf:er hit där varje lag kan hitta sin beställning:

https://skovdehf2021.sharepoint.com/:f:/s/kansliet/ErQWXTPHoJpOr3Tj6Qxar-sBe2VrVlys2Sz2-FYgt0bCKg?e=xOpdua