Undersökning RödVita Rabatten

Vi har fått frågor om RödVita Rabatten som gör att vi vill veta mer vad övriga medlemmar tycker om rabatten.

Syftet med rabatten är att få in pengar till föreningen för att bekosta de kostnader föreningen har. Att det idag är en produkt vi säljer är för att alla skall få samma förutsättningar i föreningen. Vi önskar din medverkan i en kort undersökning hur du som medlem önskar att vi skall hantera frågan.