Bokning av idrottshallen

Användare av Idrottshallen
Idrottshallen är i Skövde HFs regi och vi beslutar vem som får träna där i princip. Då Idrottshallen är en så kallad ”klisterhall” får det konsekvenser på Skövde HFs ungdomssektion som inte alla använder klister. När aktiviteter sker i andra klisterhallar som Arena Skövde påverkar det möjligheten att utöva handboll för ungdomslagen i idrottshallen.

Prioritetsordning 

Dessa aktiviteter går alltid före Skövde HFs ungdoms önskemål.


– Skövde Kommuns underhåll av hallen. Enbart under vintertid (V36-V14) har vi möjligheten att begära ersättningstid i annan hall om det sker underhåll då. Kansliet har som uppgift att alltid försöka styra kommunens underhåll så det inte skapar konflikt med ungdoms träningstider.


– När aktiviteter i Arena Skövde gör att klisterspelande lag måste byta till idrottshallen. Då får ungdomslagen träna utomhus eller ställa in träningen. 

– Ordinarie seriespel

– När vårt elitlag blir bortknuffade från sin träningstid på grund av att Arenan används för match.

– HK Countrys hemmamatcher

– USM och SELECT CUP

När tider som behöver ”köras över” på grund av något av ovantstående evenemang måste alltid tävlingsansvarig eller kansli kommunicera med laget som inte kan ha sin aktivitet i hallen och hjälpa laget med annan tid eller tid i annan hall.

Ordinarie träningsschema Skövde HF Ungdom

Skövde HFs fastlagda träningsstider ligger som grund för hur idrottshallen används under hela året (1:a september-31:a Augusti). Dessa ärver ungdomslagen av varandra och är alltid ursprunget till vår planering.

Effektivt utnyttjande av idrottshallen
För att få ett så stort utnyttjande av idrottshallen som möjligt och för att så många lag som möjligt skall få tillgång till hallen gäller 1,5timmes regeln.

Utnyttjandet av idrottshallen skall förläggas efter denna regeln:

16:00-17:30

17:30-19:00

19:00-20:30

20:30-22:00

Under sommartid kan det vara ok att avvika mot detta och t.ex. boka sig 18:00-19:30 men om flera lag vill in och träna samma dag justeras tiderna efter 1,5-timmesregeln. Vi försöker alltid lösa genom kommunikation mellan lagen först men kan vi inte enas gäller ovan.

Avbokning av tider

Det är ungdomslagens ansvar att avboka de träningstider som inte kommer användas under ordinarie träningsperion, juluppehåll, sportlov och sommaruppehåll. Kansliet påminner on detta inför varje uppehåll.

De tider som ungdomslagen ej vill ha blir tillgänglia först till kvarn för övriga ungdomslag eller annan förening/aktivitet.

Avbokning sker genom att lagen själv tar bort tiden ur idrottshallens kalender.

Bokning av tider

Bokning av tider görs av ungdomslaget själva efter gällande regelverk ovan. Att ta bort någons tid och ersätta med sin egen är inte ok. Om detta sker kommer laget förlora sin rättighet att sköta bokningen själv. 

Först till kvarn gäller på de fria tiderna.

Bokning av tider i annan hall

Skövde Kommuns regelverk kring lokalbokning

http://www.skovde.se/Fritid–natur/Boka-lokal/

Verktyget för att boka lokal (Interbook Go)
https://ibgo.skovde.se/IBGO/Login/Login

Eventuella bokningar i andra hallar än Idrottshallen bekostas av lagen själva om det inte är på grund av annan aktivitet i Arenan som flyttar undan ungdomslagens träning.