Sponsring i Skövde HF

Sponsring är en av Skövde HFs viktigaste inkomstkällor och står ungefär för ca 1/3 av föreningens intäkter. Intäkterna från sponsring bidrar mycket till att Skövde HF skall kunna vara representerade i SHE, Damernas elitserie, som en av 12 föreningar i Sverige.

Skövde HF arbetar hårt för att öka mängden sponsring via olika former av partnerskap. Ett stort fokus är att förbättra jämställdheten i sponsringen mellan män och kvinnor. 2019-20 stöttade Skövdes företag de föreningar som klassas som elit av respektive förbund med 12,5 miljoner. Skövde HF, som enda damförening av de fyra fick 1,8 miljoner, 14,5%.

Ingen sponsring till enskilt lag

I vår förening vill vi att alla spelare får samma förutsättningar att träna, spela match och deltaga på cuper. Därför är direkt sponsring till ett ungdomslag inte tillåtet. Att sponsra ett ungdomslag skapar förutsättningar som blir unikt bra för just det laget och deras spelare. Det innebär en risk att små föreningar skapas inom föreningen vilket historiskt har lett till konflikter när ett beslut tas inom ungdom eller av styrelsen som påverkat ett lag negativt. Vi ser gärna engagemang att hjälpa föreningen med att hitta fler intäkter och provision på nya intäkter premieras.

Har ditt företag arbetsuppgifter ni vill ha hjälp med?

Skövde HF vill gärna stötta de lokala företagen och hjälpa till mot ersättning när ett företag behöver hjälp. Alla kontakter vid dessa uppdrag ska gå via föreningen så inte ett enskilt lag gynnas. Ta kontakt med kansliet eller styrelsen om ni vill få hjälp av oss.

Stötta Skövde HF innebär ett samhällsengagemang

Vår ambition är att varje lag skall se nyttan av att arbeta för föreningen och ge föreningen de bästa musklerna att agera. Därför hjälps vi åt att hitta nya partners till föreningen. Med de förutsättningar detta skapar vill vi både kunna ha ett seniorlag som representerar oss nationellt samt en ungdomssektion som är bäst i Sverige.

Bli partner till Skövde HF

Vill ni vara del av vår förening och stötta Skövde HF? Besök för hemsida för partners. Https://sponsor.skovdehf.se