GDPR

Viktig information om dina personuppgifter!

Vilka uppgifter behandlas?

Vi sparar de obligatoriska uppgifter du lämnar när du exempelvis blir anställd eller medlem hos oss, blir sponsor på något sätt, (med sponsoravtal, 1949-klubben, 2-kronasmatcher etc), deltar i cuper, eller som domare med mera.

Vi kan även få personuppgifter från andra källor än dig, t.ex. annan idrottsklubb, skatteverket eller kommunen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller att vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi kommer aldrig att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi sparat om dig. Din begäran skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Begäran om registerutdrag eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Skövde Handbollsflickor
Skaraborgsgatan 18
541 50 Skövde