Lagkassa

Föreningen bedriver verksamhet som till stor del finansieras av medlems- och träningsavgifter. För pengarna köper vi in bollar, västar, matchställ och annat material. Vi betalar seriespelsavgifter, planhyror och domaravgifter mm.
Varje lag i Skövde HF har rätt att ha en egen lagkassa för att finansiera verksamhet som inte klubben finansierar, t.ex. cuper, träningsläger, etc…

Regler för lagkassa

• Varje lag har rätt att ha en lagkassa där lagets egna intäkter och kostnader hanteras.

• Varje lag ska utse en ansvarig gentemot föreningen.

• Lagkassan sköts genom att föreningen skapar en intern kassa åt laget på begäran av säljansvarig eller lagledaren. Dessa pengar ingår i föreningens redovisning.

• Föreningen godkänner inte att laget öppnar ett eget lagkonto på banken eller förvarar lagets pengar hemma.

• Det är säljansvarig och lagledaren som gemensamt ansvariga för att lagkassan sköts enligt föreningens regler.

• När laget går från F15-klassen till Akademin slås pengarna som finns i F15 kassan ihop med akademins kassa. Laget har till den sista juni på sig att tömma kassan ifall det är vad laget önskar.

Varför finns reglerna?

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen i föreningen som är ytterst ansvarig för samtliga transaktioner som sker i föreningens namn inklusive något utav föreningens lag och därmed de lagkassor som finns. Styrelsen vill att alla transaktioner i lagkassorna bokförs enligt bokföringslagen vilket sker när lagen har lagkonto i föreningen.

Juridiska skäl

Juridiskt sett tillhör lagkontona/kassorna föreningen. Laget ifråga representerar alltid föreningen i alla idrottsliga sammanhang, vilket också ska vara fallet när laget uppträder i andra situationer så som olika finansieringsverksamheter. Så fort ett lag får intäkter från extern part, försäljning etc sker det i Skövde HFs namn.

Skattetekniska skäl

De utbetalningar som görs till tränare/lagledare i form av reseersättningar eller arvode ska redovisas till Skatteverket via kontrolluppgifter. I vissa fall ska också skatt och sociala avgifter betalas. När lagkontona ingår i föreningen tillser föreningen att skattelagstiftning sköts korrekt. Om reglerna inte följs riskerar både ledare, spelare och hela föreningen bli skatteskyldig.

Läs mer om skatteverkets krav på ideella organisationer och lagkassor här: https://www.rf.se/globalassets/stockholms-idrottsforbund2/dokument/ekonomi/klara-fardiga-ga-2016_1.pptx

Hantering av lagkassa

Vem äger kassan?

Föreningen äger kassan men laget får disponera innehållet till verksamhet och lagaktiviteter som är knutet till laget och handboll. Om nya spelare tillkommer ska de ha en lika del av lagkassan som övriga spelare i laget. Man ska således inte behöva ”köpa sig in” i kassan.

Om en spelare slutar har hen inte rätt till utbetalning av sin del av lagkassan. Om laget upplöses tillfaller kvarvarande medel föreningen. Inga kontanter betalas ut till någon individ då det innebär att det kan anses vara lön och skall beskattas.

Sponsring till lagkassan

När det gäller sponsring ska detta hanteras i enlighet med gällande sponsorregler i Skövde HF. Se sponsorpolicy. Alla sponsoravtal ska tecknas med Skövde HF. Sponsring till enskilt lag är inte tillåtet.

Öppettider
mån 09:00 - 13:00
tis 09:00 - 13:00
ons 15:00 - 20:00
tors 09:00 - 13:00
fre Stängt
Skaraborgsgatan 18
541 52 Skövde
telefon 0732-71 76 65
e-post Se kontaktsidan
Placering Klubbnamn SM +/- P
1Skuru IK83515
2Höörs HK H 6593514
3IK Sävehof84413
4Önnereds HK92211
5Kristianstad HK91310
6Skövde HF9-1410
7VästeråsIrsta HF9-29
8IF Hallby HK9-108
9Skara HF9-136
10HK Aranäs9-164
11Kungälvs HK9-263
12Lugi HF9-683