Övergångar i Skövde HF

När en spelar byter förening arbetar Skövde HF efter en rutin som gäller i samtliga fall.

För övergångar innan spelaren fyllt 15 år arbetar Skövde HF starkt emot att övergång skall ske. Vi önskar att spelarna stannar i sina moderklubbar så länge de går för att handbollen skall växa sig stark i vår region. Vi erbjuder extraträningar för spelare från andra föreningar ifall man önskar träna mer än vad som erbjuds i sin moderklubb.
En avgift om 50 kr per träning tas ut för spelare från andra föreningar som swishas till 123 112 28 29.

Övergång 15 år eller äldre (ungdom)

När en övergång skall ske ska det ske genom att involvera den av föreningen utsedda övergångshandläggaren.
Spelaren som ska gå över ska skicka in uppgifter till handläggaren så att övergången kan ske smidigit.

Fyll i formuläret om ni vill starta en övergång.


Övergångskostnad Ungdom

En spelare som själv valt att söka upp Skövde HF och vill byta förening bekostar sin egen övergång. (500 kr).

Då Skövde HF sökt upp spelaren och övertygat spelaren att byta förening bekostar Skövde HF övergången.

Övergångar senior

För seniorer gäller den av förbundet beslutade processen för övergångar.

Utbildningsbidrag

I handbollen finns ett ersättningssystem för spelare som utbildats i en förening och går till en annan. En ersättning utgår till den förening som spelaren lämnar tills att spelaren fyller 24 år. Skövde HF respekterar förbundets beslut om utbildningsbidraget och förväntar oss att samtliga föreningar oavsett division respekterar det som förbundet beslutat.

När en spelare lämnar Skövde HF och ett utbildningsbidrag skall betalas enligt förbundets regelverk så förväntar Skövde HF att vi erhåller den ersättning som rutiner beskriver.
Likaså kan föreningar som Skövde HF värvar spelare i från förvänta sig att Skövde HF gör rätt för sig enligt samma modell.