Övergångar

Skövde HF värnar om alla klubbar i närområdet och vill undvika att spelare går över till Skövde HF för tidigt. Varje övergång skall gå via styrelsen. Aktiva ”värvningar” i ungdomslagen är inte tillåtet.

För att vi skall få ett enkelt och effektivt arbetssätt gäller därför följande arbetssätt gällande övergångar inom Skövde HF.

Rutin för övergångar av ungdomsspelare

Huvudinriktningen är att man inte byter klubb under innevarande säsong utan man byter vi ny säsong. Möjlighet att provträna med mottagande klubb under säsongen där man fortsatt spelar med moderklubben. Detta för att minska antalet spelare som går över i förtidig ålder samt att minska risken för att slutar i för tid med handbollen om spelaren inte trivs med sitt val.

Vid övergångar över 16 år krävs det också provträning för att bedöma intention och kvalité.

Tillvägagångssätt:

1. Spelaren som vill byta till annan klubb, kontaktar sin nuvarande klubb (moderklubb).

2. Moderklubben har samtal med spelaren och dennes vårdnadshavare som berättar om samarbetet mellan klubbarna i Skövde. Där det huvudmålet är att spelaren stannar så länge som möjligt i moderklubben för att få bästa möjliga utveckling.  Klubben berättarockså om samarbetet där det ges möjlighet att provträna i mottagande klubb.

a. Varför vill spelaren byta klubb?

b. Konsekvenser av bytet både för laget man lämnar och laget som man önskar gå till. I vissa klubbar är det elitfokus från och med A-ungdom. Se länk nedan

3. Moderklubben tar kontakt med mottagande förening och kollar möjlighet och förutsättningar till provträning.

4. Är det fortfarande aktuellt med klubbyte ska det vara en prövotid.

a. För spelare > än 16 år gäller försäsongsträningen som prövotid.

b. För spelare < 16 år  gäller en prövotid på 3 månader där man fortsätter träna med moderklubben men byter ut ett pass i veckan för att testa den nya klubben.

c. För spelare i handbollsskolan och d-flick så blir boende och skolval viktiga parametrar

5. När spelaren bestämt sig för övergång eller ej tar moderklubben kontakt med mottagande klubb, eventuellt övergångshandlingar skrivs.

Övergripande övergångsperioder:

U7-U11- Fritt hela året 
U12-U14- Grön period 1/5-31/7 samt 1/11—31/12 
U15-18 + seniorer –Grön period 1/5-15/2

https://svenskhandboll.se/download/18.6046b1c7183890603f587c24/1665479218434/tbbu-2021-2022-bilaga-5.pdf