Övergångar

Skövde HF värnar om alla klubbar i närområdet och vill undvika att spelare går över till Skövde HF för tidigt. Varje övergång skall gå via styrelsen. Aktiva ”värvningar” i ungdomslagen är inte tillåtet.

För att vi skall få ett enkelt och effektivt arbetssätt gäller därför följande arbetssätt gällande övergångar inom Skövde HF.

För spelare över 14 år

1. Idrottonlines funktion ”SHF Övergång” används. Mottagande förening ansöker om övergång. Uppgifter som behövs är personnummer samt e-post till fakturamottagare och till spelaren.

Övergångar av spelare över 14 år hanteras av sportgruppen. (sportgruppen@skovdehf.se)

Gällande spelare upp till och med 14 år gäller följande:

1. Ledare till spelare som lämnar föreningen och börjar i annan förening laddar hem och skriver i dokument på den här adressen:

http://www.svenskhandboll.se/VastergotlandsHandbollforbund/Tavling/Overgangforspelaretom14ar/

2. Spelares föräldrar kontaktar styrelsen i Skövde HF för att samtala om varför övergång behöver ske i så tidig ålder.

3. Ifall styrelsen godkänner övergången lämnas dokumentet till styrelsen för påskrift som.

4. Bägge föreningarna skall skriva på dokumentet innan övergång kan godkännas av förbundet.