RödVita Rabatten

RödVita rabatten är ett rabatthäfte som är obligatoriskt att sälja som spelare i Skövde HF.

Hur många måste jag sälja?

Handbollskolans yngsta lag säljer två rabatthäften på våren. Klasserna F7 och F8 säljer 2 på hösten och 2 på våren

Från klassen F9 skall 10 st rabatter säljas på hösten och våren (totalt 20 st).

Familjerabatt ges för flera barn i familjen boende på samma adress. Så här många skall säljas beroende på antal barn i familjen.
Barn 1: 10 st
Barn 2: 8 st
Barn 3: 6 st
Barn 4: 4 st

Utdelningen sker så att det äldsta barnet får 10 st, Nästa 8 st osv.
Exempel: Barnet som spelar i F16 delar vi ut 10 st till. Systern som spelar i F14 får 8 st, F12 får 6 st osv. 

Vilken klass tillhör ditt barn? Se här: https://skovdehf.se/klasser-och-lag/

Om ett barn spelar i klassen F9 eller äldre och det andra barnet är i handbollsskolan (F7,F8) utgår inte någon rabatt.

Hur fördelas förtjänsten av försäljningen?

Förtjänsten för försäljningen delas enligt följande.

För det antal rabatter som är obligatoriska enligt ovan går hela summan av försäljningen till föreningen.
Dock finns möjligheten att sälja fler i laget och på så sätt dryga ut lagkassan. 


Öka på lagkassan
De som önskar sälja mer än det obligatoriska antalet som nämns ovan delas förtjänsten 50/50 mellan laget och föreningen.
Inom laget får man sedan själva bestämma om man vill ha individuell försäljning eller att man säljer till den gemensamma lagkassan. Administration kring detta sköts av laget. 

Räknexempel: Ett lag är 20 spelare som alla skall sälja 8st var. Laget bestämmer att samtliga skall försöka sälja ytterligare 3 st var för att dryga ut lagkassan. 
(3 X 20 X 100kr) / 2 = 3000kr tillfaller då lagkassan.

RödVita-Sned

Försäljningstips:

RödVita rabatten är ett av bästa rabatthäften som erbjuds i Skövde kommun. Det är också det rabatthäfte som är mest föreningsvänligt då i princip hela försäljningssumma tillfaller föreningen. Inget företag ligger bakom häftet som t.ex. Idrottsrabatten där 50% av försäljningssumman tillfaller företaget som tar fram rabatthäftet.


I Rödvita rabatten är flera av rabatterna värda så mycket pengar att de enskilt betalar häftets kostnad. På varje häfte ingår 1 st tvättmedel av märket Spar som kan användas som försäljningsargument vid försäljningen. 

Exempel: 
-”Köp en RödVit rabatt och få ett tvättmedelspaket på köpet”

Ett annat säljtips är att använda informationsmaterialet som tagits fram, så kan du exempelvis ta upp beställningar på arbetsplatsen och sedan hämta ut häften och kanske leverera tvättmedlet tillsammans med häftet.