Vad bekostas av föreningen?

För att ungdomslagen skall slippa fråga vad som föreningen bekostar så har vi här stolpat upp vad som bekostas av föreningen. Allt utöver det som nämns nedan är lagens egna kostnader.

Seriespel

Föreningen bekostar anmälan till seriespel och de domarkostnader relaterade till dessa matcher.

När matcher flyttas av lagen själva och en kostnad uppstår i och med detta bekostas det av laget själv. Är flytten genomförd av föreningen bekostas det av föreningen.

Föreningscupen:

Gäller samtliga ungdomslag från D2-B1. Då USM kan krocka med den föreningsgemensamma cupen är det frivilligt att för B2 och A-flickor.

Föreningen stöttar när ekonomiska förutsättningar finns med buss eller anmälningsavgiften.

Anmälningsavgift, deltagarkort och hemtransport hanteras av lagen själva.

USM 

Anmälningsavgift bekostas av föreningen.

Domare bekostas av föreningen. Resultatet av kostnadsfördelning som efter färdigspelat USM tillfaller föreningen används för att täcka domarkostander och anmälningsavgifter för föreningen.

Sammandrag för handbollsskolan (Upp till och med D1)

Sammandrag som västsvenska handbollsförbundet arrangeras bekostas av föreningen. Sammandrag som arrangeras av annan part bekostas av lagen själva.

Vid egna arrangemang hanteras alla kostnader och intäkter av lagen. Inklusive domararrvoden.

Utrustning

I regel gäller att utrustning som är ett krav för att kunna spela handboll eller utvecklas som handbollsspelare bekostas av föreningen. Kostnader som är knutna till slumpliknande händelser som t.ex. skada på planen osv ingår ej.

Bollar bekostas av föreningen. Vi ser gärna dock att varje spelare köper sin egen boll för att kunna spela även när man inte är i Skövde HFs regi.
Västar, konor, hinder osv bekostas av föreningen.
Klister bekostas av föreningen. 

Medicinväska och innehåll till den bekostas av lagen.