2020-06-18

Ny styrelse i Skövde HF

På årsmötet den 16:e juni valdes en ny styrelse till Skövde HF. Det är en erfaren och kompetent styrelse som nu börjar sitt arbete för att styra föreningen kommande säsonger. Något som också är mycket positivt är hur styrelsen är sammansatt ur mångfaldssynpunkt.

Styrelsen hade konstituerande möte igår (läs den 17:e) och rolltilldelningen i styrelsen är nu klart. Nedan kan ni läsa en kort beskrivning av varje person i styrelsen.

Så här ser styrelsen ut kommande säsong/er.

Anders Wiik Styrelsen 2020Anders Wiik fortsätter som Ordförande ett år till och det blir nu hans sjätte år i styrelsen. Anders har varit kassör i två år, marknadsansvarig i tre och han fortsätter även som marknadsansvarig kommande säsong. Kontinuiteten är oerhört viktig i styrelsen så oerhört positivt att Anders fortsätter leda styrelsen ett år till. (1 år)

 

Roger Edvinsson Styrelse 2020Roger Edvinsson är ny ledamot i styrelsen och kommer med lång erfarenhet från styrelsearbete inom HSB mm. Roger kommer ta med sig bra struktur och rutin till styrelsen. Roger blir vice ordförande i klubben och sekreterare. (Ledamot 1 år)

 

 

 

Sandra Svarén Styrelsen 2020Sandra Svarén är ny ledamot i styrelsen och tar med sig lång ekonomisk erfarenhet från Skövde Kommun och kommer vara ekonomiansvarig i föreningen. Sandra sköter om vår bokföring medan mycket av det operativa dagliga gällande fakturor mm kommer ligga på kanslipersonalen. (Ledamot 2 år)

 

 

Max Green Styrelse 2020Max Green också ny ledamot och arbetar idag inom bankväsendet. Max kommer vara styrelsens representant i sportgruppen med ansvar för avtalsskrivningar, försäkringar mm gällande elitlaget. (Ledamot 2 år)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Olsson Styrelse 2020Magnus Olsson är kvar som ledamot i styrelsen. Magnus som privat är verksamhetschef på SKAS bidrar med mycket erfarenhet av ledarskap i styrelsen. Magnus har ett enormt driv som vi hoppas kunna nyttja väl under säsongen. (1 år)

 

 

 

Sabina Cederkvarn Styrelsen 2020Sabina Cederkvarn är tillbaka i styrelsen efter några års frånvaro. Sabina kommer bli ny ungdomsansvarig i föreningen då Mia Nyman, som gjort ett fantastiskt jobb som ungdomsansvarig sen 2014, valt att nu fokusera på sin tränarroll i F13. Sabina har stort hjärta till klubben och har varit med och lagt grunden till att ekonomin i föreningen är i balans. Vid sidan om styrelseuppdraget är hon också ledare för flickor födda 2008. (Suppleant 1 år)

 

Lennart Larsson Styrelsen 2020Lennart Larsson är synonymt med Skövde HF på många sätt. Som medlem i Red Sea innan den supporterföreningen upplöstes är han Skövde HF ständigt trogen. Lennart är också en av medlemmarna i Skövde HF Doers Club och kommer vara styrelsens förlängda arm till den dagliga verksamheten på kansliet och i Doers Club. (Suppleant 1 år)

 

Damir Alijagic Styrelsen 2020Damir Alijagic är återvald in i styrelsen med två års erfarenhet som ledamot och kassör i föreningen. I den nya styrelsen kommer Damir sköta om löner för samtliga anställda i föreningen. (Suppleant 1 år)

 

 

 

Anna Olsson Styrelsen 2020Anna Forsberg är nyvald suppleant i styrelsen. Anna driver egen firma och är också ungdomsledare i Flickor födda 2008 och i flickor födda 2010 (Suppleant 1 år)

 

 

 

 

 


// Skövde HF 2020

Uppdaterad  2020-06-18 16:09
Skribent
Anders Wiik
Senaste Nyheterna