2022-06-08

Ytterligare förändringar på kansliet

Foto: Viktor Ljungström

Styrelsen har beslutat att anställa Anki Wiik under 6 månader som ansvarig för kansliet med start fr o m den 20 juni.

Detta för att inte tappa tempo under rekryteringsprocessen av en ny klubbchef. Anki kommer att kombinera detta med dagens roll som Team manager för elitlaget.

Anki kommer att arbetsleda och samordna kansli, städ-personal och Doers Club.

Fakturor, sponsoravtal, sponsorträffar, hemsida/social medier, introduktion av SportAdmin, matchkläder, försäkringar utbildningar, Annliz cup, matchläggningar m.m. är andra arbetsuppgifter som Anki kommer att ansvara för.

Har Du frågor kan du vända dig till undertecknad.

Anki rapporterar till styrelsen.

/Vice ordförande Roger Edvinsson

Uppdaterad  2022-06-07 21:01
Skribent
Cege Elfwering
Senaste Nyheterna