Barnkonventionen och Skövde HF

Den 1:a januari 2020 blir barnkonventionen lag. Vi har samlat dokument och länkar här till mer information. Under 2020 kommer Skövde HF arbeta vidare med hur denna nya lag påverkar föreningens styrdokument.

Tills dess att vårt styrdokument är uppdaterat ber vi alla ledare, föräldrar och gärna barn också läsa det material som Unicef tagit fram som handlar om hur barnkonventionen påverkar föreningsidrotten. I materialet finns mycket viktigt information som kommer påverka oss på olika sätt.

Barnkonventionen och föreningsidrotten

https://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/slutversion_idrottshandboken_3a_upplagan.pdf

Riksidrottsförbundets stadgar

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/stadgar-och-regelverk/rfs-stadgar-2019.pdf

Barnkonventionen blir lag

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag

Barnets spelregler

https://barnensspelregler.se

Skapa trygga idrottsmiljöer

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf