#viställerupp

#viställerupp är en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss att kommunicera de positiva värden som handbollen står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen.

Skövde HF:s fokus i #viställerupp är att bidra till allas lika värde. För oss som idrottsförening med enbart tjejer innebär det att förbättra deras förutsättningar att kunna idrotta på lika villkor från barn till senior.

Målsättning #viställerupp Skövde HF

Ökat antal aktiva

Skövde HF vill verka för fler aktiva i handbollen. Från de allra yngsta till pensionärer. Alla människor mår bättre av daglig fysisk aktivitet. Bland barn och ungdomar är det speciellt viktigt då det lägger grunden för ett fortsatt aktiv liv.

Behålla idrottsintresset hos tonåringar

Endast 14% av tjejerna i gymnasiet når 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Bland pojkar är det 50%. Därför vill Skövde HF bidra till att ge tjejer bättre förutsättningar att träna och känna glädjen med träningen. Alla vill inte elitidrotta och därför vill vi erbjuda en alternativ träningsmiljö.

Forma framtidens spelare

Skövde HF vill med sin verksamhet utveckla tjejers personlighet till att våga ta för sig och bryta mot de genusnormer som förekommer i dagens samhälle. Vi vill utveckla individen efter sina förutsättningar för att bli en bättre spelare, lagkamrat och medmänniska.

Ge tjejer samma förutsättningar som killar

I Skövde HF är det en självklarhet att alla oavsett kön ges samma förutsättningar. Idag är det tyvärr en realitet att en tjej får lägre ersättning i jämförelse med killar för samma arbete och engagemang. Det kan väl inte vara så att tjejers blod, svett och tårar kan vara billigare än killars?

#viställerupp-Fonden

Skövde HF startade 2019 en intern fond där pengar avsätts för att kunna bidra till öka rörelse hos barn och ungdomar. Vi vill med fonden stötta de som har svårt att spela handboll av ekonomiska skäl. Vi anser att inget barn skall exkluderas från idrott på grund av sina föräldrars ekonomiska situation.
Aktuellt saldo i fonden ser du i summeringen i tabellen nedan.

Transaktionstyp Summa Ärendenummer Summa
Uttag 21 10.007 -21,0
Insättning 3.300 10.006 3.300,0
Insättning 12.000 10.006 12.000,0
Insättning 1.000 10.005 1.000,0
Insättning 94.343 10.004 94.343,0
Uttag 300 10.003 -300,0
Insättning 923 10.002 923,0
Uttag 983 10.002 -983,0
Insättning 1.000 10.001 1.000,0
∑ = 111.262,0

Vill du söka pengar ur fonden? Läs mer här: https://skovdehf.se/vistallerupp-sok-bidrag/

Lämna bidrag till #viställerupp-Fonden

Vill du som privatperson eller ni som företag bidra till att fler får ta del av fonden. Skänk ett bidrag. För att ha råd att dela ut pengar måste börsen kontinuerligt fyllas på.

Läs mer här: https://skovdehf.se/vistallerupp-skank-bidrag/