• Föreningen
2022-06-21

Återigen ett starkt år för Skövde HF

Ikväll var det årsmöte för Skövde HF och styrelsen kunde presentera ännu ett starkt år för Skövde HF.

Flera positiva händelser kunde presenteras. Däribland ett rekordår ekonomiskt för Annliz cup, något dopat av stödet från RF för publikbegränsningen på max 300 personer. Elitlagets prestation var ett stort steg framåt där en niondeplats var bästa placeringen på flera år och bara en hårsmån från slutspel. I ungdom nåddes finalsteget i Ungdoms-SM där Flickor 14 blev Sveriges åttonde bästa lag och flickor 18 blev femte bästa.

Ekonomiskt rekordår

Ekonomiskt gör Skövde HF ett rekordår omsättningsmässigt och är nästan över 8 miljoner i omsättning. Endast 14 tusen kronor saknas för att uppnå milstolpen. Även kostnaderna ökade men var under bra kontroll och slutade på -7,4 miljoner.

Det innebär en vinst på nästan 600 tusen kronor och Skövde HFs egna kapital stärktes därmed ytterligare. Föreningen har idag ett eget kapital på över 2,5 miljoner och är 32% av årets omsättning. 

Inför säsong 2022/23

Inför kommande säsong lämnade sittande styrelse en verksamhetsplan där fokus ska ligga mycket runt att öka publikantalet på elitlagets hemmamatcher och att The Red Sea återuppstår som hejarklack. Tjejer från Skövde HF Akademi blir de som skall vara förebilder till våra yngre spelare och övrig publik. I övrigt ska en ny klubbchef rekryteras och ett ledarprogram för unga ledare skall initieras. Fortsatt fokus på en närmare kontakt med partners skall fortsätta efter att ha växt mycket under föregående säsong.

 

Budget 

Den största satsningen görs  på Skövde HF Akademi där en ekonomisk satsning görs för att bli ännu bättre på att utveckla framtidens elitspelare. En satsning som innebär en ekonomisk investering i våra ungdomar som bidrar till att styrelsen budgeterar med ett ekonomiskt underskott på 250 tusen.
I samband med detta meddelar också styrelsen att träningsavgifter kommer behöva justeras för att följa den ekonomiska utveckling som sker i vår omvärld samt för att delvis bidra till satsningen på akademin. I samarbete med partners vill styrelsen göra allt för att undvika en för stor justering av träningsavgiften.
Medlemsavgiften beslutades av årsmötet vara oförändrad.

Wiik får fortsatt förtroende

Till ordförande för Skövde HF kommande säsong återvaldes Anders Wiik för fjärde året i följd. Samtliga styrelsemedlemmar från föregående säsong arbetar vidare i styrelsen och två nya namn valdes in. 

Styrelsen 2022/23 

Detta är Skövde HFs styrelse 2022/23.
Ordförande: Anders Wiik. Ledamöter: Erik Wallström (nyval), Carina Sjövill (nyvall), Sabina Cederkvarn (nyval), Sandra Svarén (nyval), Roger Edvinsson (kvarstående), Per Kronberg (kvarstående), Suppleant: Lennart Larsson (nyval).

Till valberedningen i Skövde HF valdes följande personer.

Thore Johansson (sammankallande), Christer Örtemark, Magnus Olsson, Merlin Poljak Käll.

Tack för i år!

Skövde HFs styrelse vill tacka alla medlemmar (ledare som spelare), funktionärer och partners som alla bidragit till föreningens utveckling under året. Vi hoppas ni alla vill vara med och fortsatt positiva utvecklingen i föreningen och hoppas vi ses igen efter en välbehövlig semester.

 

Uppdaterad  2022-06-22 15:31
Skribent
Anders Wiik
Senaste Nyheterna