2021-03-31

Förändringar i Skövde HFs sportorganisation

För att ytterligare förstärka Skövde HFs sportsliga vision och upprätta en starkare organisation i klubben görs förändringar i organisationen runt det sportsliga.
Daniel Birkelund kommer träda in i rollen som sportchef i Skövde HF och tillsammans med nuvarande sportgrupp leder han arbetet med den sportsliga utvecklingen i klubben.

Daniel, som den 16:e januari, presenterades som ny huvudtränare för Skövde HF har under våren arbetat med sportgruppen för att sätta truppen runt elitlaget har nu kommit överens med styrelsen att även driva den sportsliga utvecklingen i klubben.
I rollen som sportchef kommer Daniel arbeta med allt från spelarrekrytering till ledarutveckling men också se över om utvecklingsmodellen (den röda tråden) behöver uppdateras för att skapa bättre förutsättningar för att kunna utveckla fler egna produkter till framtidens elitlag.

Vi har ställt några frågor till Daniel om hur han vill utveckla Skövde HF. Och som vanligt visar Daniel i sina svar att det finns mycket tankar bakom hans ord.

Hur ser du på Skövde HFs utbildningsmodell idag

-Jag har fått tillgång till de dokument som ligger till grund för det sportsliga arbetet i föreningen och jag tycker det är mycket bra innehåll. Ett solitt fundament, ett tydligt värdegrundsunderlag, många kloka tankar och inte minst ett helhetstänk som jag tycker om.

-Men självklart finns det också många saker som kan utvecklas och förbättras. Det är fördelen med att komma utifrån och kunna se saker med nya ögon. Det kan vara lättare att identifiera vad som är bra och vad som kan förstärkas ytterligare och på vilka områden det är rum för förbättring.

-Något jag omedelbart kommenterade då jag läste igenom «den röda tråden» var att det saknades fokus på målvakter. Jag har förstått att det inte varit någon stor tradition i klubben för att få fram egna målvakter och det förstår jag gott när jag läser utvecklingsplanen för målvakter, den viktigaste positionen på planen, knappt är nämnt. Därför är jag glad för att vi redan är i gång med att skapa ändringar på detta området, bland annat genom att rekrytera en målvaktstränare som är engagerad i hela klubben. Jag säger ofta att det vi väljer att använda tiden och resurserna till reflekterar det vi tycker är viktigt. Det hjälper inte att prata om att vi inte är bra på att utveckla målvakter, om vi tycker det är viktigt måste vi också göra något åt det.

-En annan poäng när det kommer till styrdokument är följande: En utvecklingsmodell har bara värde i den grad den verkligen används. Jag har sett alldeles för många fina planer, dokument som ser riktigt imponerande ut, men som bara är en pappersprodukt. En bra handlingsplan måste leva varje dag, och alla involverade måste förhålla sig till den. En modell som ligger bortglömd och samlar damm är ingenting värt.

Hur vill du utveckla organisationen runt det sportsliga?

-Det blir i alla fall inte revolution, men förhoppningsvis en evolution. Jag kommer inte med något facit på hur vi skall göra saker. Jag skall först lära känna organisationen och människorna i den och sen försöka förstå hur tankarna gått historiskt och analysera de starka och svaga sidorna.
Och sen skall vi bygga något steg för steg därifrån.

-Jag brinner för team-work och helhetstänk. Det är viktigt för mig att alla involverade känner ägarskap, är aktiva och att vi går åt samma håll. Jag hoppas också kunna bidra till att skapa en kultur där vi aldrig är nöjda, utan att vi alltid är hungriga och vill vill ta nya steg. Om vi kan förbättra oss 0,1% varje dag innebär det stort genomslag över tid.

I den organisation du vill få till gällande elitlaget innefattas också huvudtränaren för Somby och Flickor 16, vad är tanken med det?

-För mig är det en viktig princip att ansvar och auktoritet är relaterat till de parametrar man mäter resultat på. När jag accepterar jobbet som huvudtränare i en förening som är tydlig att utveckla egna produkter så ska det vara en central del av strategin och att det därmed är ett av de områden jag mäts inom är det viktigt för mig att också ha ett inflytande på arbetet med de spelare som ännu inte ingår i A-laget. Därför har det varit en önskan från min sida att det vi definierar som ”A-team management team” även inkluderar ansvariga tränare för Somby och F16. När vi sedan började diskutera att utvidga min roll till att även omfatta positionen som sportchef, blev det ännu mer naturligt att detta är sättet att organisera det.

-Det finns flera anledningar till att jag tycker att det här är ett förnuftigt sätt att bygga upp organisationen:
1) Vi vill att det ska finnas en tydlig linje i arbetet från A-laget och till grupperna nedan.
2) Genom att arbeta tillsammans, ha regelbundna gemensamma möten och bygga ett team med stor säkerhet internt, tror jag att vi tillsammans skapar den tydliga gemensamma tråd som vi vill ha.
3) Jag tycker det är viktigt för att tränarna som arbetar med Somby och F16 också känner ägande av A-laget och är väl insatta i hur vi arbetar och tänker där.
4) Det är viktigt för mig att skapa ett klimat där vi har tränare i Somby och F16 som verkligen vågar tänka på utveckling. Då är det viktigt att de känner att det är precis vad de mäts på.
5) För min egen del hoppas jag att genom att vara nära tränarna för Somby och F16 kan jag bidra positivt i deras utveckling som tränare. Vilket i sin tur hjälper oss att utveckla ännu bättre spelare.

-Grovt sett tittar jag på mitt uppdrag i Skövde HF i två perspektiv – och jag tror att de inte har några motsägelser mellan dem …
Å ena sidan är min tydliga avsikt att ”to hit the ground running” när jag kommer till Skövde. I det lägger jag till att jag har stora ambitioner och förväntningar från dag 1. Jag vill inte bygga något som ”kanske, möjligen kommer att ge framsteg och resultat någon gång långt fram i tiden”
Jag tror att långsiktigt tänkande ofta används som en ursäkt för att inte vara hungrig för att bli bättre idag och imorgon. Så vi kommer att fortsätta göra framsteg från den första träningen, med avsikten att vara ett lag att räkna med när hösten kommer. Och om vi inte är högre i tabellen om ett år än vad som var fallet den här säsongen, tycker jag att vi inte har lyckats. Så klar och tydlig måste jag vara.

-Men å andra sidan måste vi samtidigt ha med oss de långa linjerna i arbetet. Vi kommer att göra drag som ger föreningen förutsättningarna att vara en permanent del av toppnivån i SHE och spela i Europa – varje säsong. Det kommer att finnas processer som lönar sig på ganska kort sikt, det kommer att finnas processer som lönar sig i ett 2-3 års perspektiv, och det kommer också att finnas processer som lönar sig i ett mycket längre perspektiv.

Du tycker om att arbeta med ledarutveckling, hur kommer du jobba med det i klubben?

Min grundläggande inställning till att arbeta med utvecklingen av andra ledare / tränare är på många sätt densamma som när jag arbetar med utveckling av spelare. Den enskilda ledaren måste vilja utvecklas, ha en önskan att bli bättre och en nyfikenhet att lära sig nya saker. Jag har inget sista ord i saker, och vad jag säger och gör behöver inte vara rätt för alla. Men jag har viss erfarenhet och expertis som jag gärna delar om du är intresserad. Jag är också ganska bra på att ställa frågor och utmana dig – och på det sättet är du välkommen att börja med dina egna reflektioner över ditt ledarskap och din träningspass.

Så först och främst hoppas jag att det finns många hungriga tränare i föreningen som har en önskan att lära sig och ta nya steg. Jag hoppas att många stannar förbi, tittar på en del av vår utbildning, tar initiativ till att prata, ställa frågor, är aktiva i sin utveckling. Det är vad som krävs för att bli en bättre tränare och ledare enligt min mening!

Specifikt är det naturligt att den första fasen handlar mycket om att bygga teamet från F16 och uppåt – vilket vi har diskuterat. Samtidigt vill vi också definitivt arbeta med tränarna i resten av föreningen. Jag ser för mig att vi bland annat gör en plan för professionell utveckling / skolning internt i klubben där vi samlar alla tränare några gånger under säsongen och arbetar med olika aktuella ämnen.

Vad blir de första stegen när du är på plats?

1) Sätt organisationen runt A-laget på ett tydligt och bra sätt.
2) Börja arbetet med att skapa en gemensam tråd A-team – Somby – F16 som vi har pratat om.
3) Basera på de erfarenheter vi har gjort nu genom vintern och våren, förbered en plan för spelarlogistik runt A-laget. Tidigt strukturera arbetet mot säsongen 22-23.
4) Spendera lite tid på att lära känna resten av föreningen!
5) Skapa en årsplan för professionell uppföljning / utveckling av tränarna i klubben som helhet.

 

Ordförande Anders Wiik om Daniels uppdrag.

– För Skövde HF innebär Daniels ansvar som sportchef att styrelsen nästan helt kan släppa det sportsliga fokuset. Det finns en kompetent grupp människor i sportgruppen idag och nu får de en erfaren person som får styrelsens mandat i sportsliga frågor.
– Styrelsen kommer nu istället kunna lägga krutet på ytterligare stärka ekonomin och förstärka föreningskänslan. Vi har tagit flera viktiga inriktningsbeslut gällande vår organisation där Daniels roll är en viktig del i pusslet. Vi kommer under våren presentera fler förändringar som vi tror mycket på.

Daniel Birkelund tillträder som sportchef i början av Maj när han samtidigt, lite tidigare än först annonserats, startar jobbet som huvudtränare.

/Skövde HF

Uppdaterad  2021-03-31 11:54
Skribent
Anders Wiik
Senaste Nyheterna